sporządzenie aktu poświadczenie dziedziczenia u notariusza

13 maja, 2016

Akt poświadczenia dziedziczenia – dokumenty notarialne

Niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia to: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, PESEL spadkodawcy jeśli zostały sporządzone, to wszystkie testamenty spadkodawcy, oświadczenia o przyjęciu […]