akt notarialny

13 maja, 2016

Intercyza – dokumenty notarialne

13 maja, 2016

Akt poświadczenia dziedziczenia – dokumenty notarialne

Niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia to: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, PESEL spadkodawcy jeśli zostały sporządzone, to wszystkie testamenty spadkodawcy, oświadczenia o przyjęciu […]
13 maja, 2016

Testament – dokumenty notarialne

13 maja, 2016

Sprzedaż, darowizna, zamiana nieruchomości – dokumenty

Niezbędne dokumenty do sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości to: odpis zwykły z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz […]